Hur kan programvara förbättra situationen när det gäller klimatförändringar?

Hur kan programvara förbättra situationen när det gäller klimatförändringar?

Vårt dagliga liv skulle inte vara detsamma utan programvara. Miljontals rader programvara är aktiva på enheter runt omkring oss, och ytterligare biljoner är aktiva i världens datacenter. De används av oss varje sekund av varje dag. Men har du någonsin funderat på hur den kan påverka klimatförändringarna? De olika aktiviteter som är förknippade med dem genererar och släpper ut enorma mängder växthusgaser i atmosfären.

Ju närmare man undersöker dem, desto fler element hittar man som direkt eller indirekt bidrar till utsläpp av växthusgaser. Programvaruingenjörer kan bidra till att bekämpa klimatförändringarna genom att tänka på koldioxidutsläppen och sträva efter att minska de koldioxidutsläpp som orsakas av deras arbete. I den här artikeln får du lära dig mer om olika konkreta sätt att minska de dagliga utsläppen vid utveckling och drift.

Tips för att förbättra situationen

Ingenjörer, yrkesverksamma, forskare, användare och branschen tillsammans kan göra stor skillnad i scenariot om de är villiga att vidta nödvändiga åtgärder och följa riktlinjerna. Det kommer definitivt att hjälpa både nuvarande och framtida generationer. Endast om alla gör sin del kan klimatkrisen övervinnas. Följande är några av sätten att förbättra situationen när det gäller klimatförändringarna. Kolla in följande och lär dig mer om dem i den här artikeln.

  • Använd mer förnybar energi
  • Kör inte om det inte behövs
  • Håll koll på resursförbrukningen
  • Kontrollera koldioxidintensiteten regelbundet

1. Använda mer förnybar energi

Genom att koncentrera dig på så kallad grön mjukvaruutveckling kan du använda förnybar energi när du utvecklar den. Förutom funktionalitet, säkerhet, skalbarhet och tillgänglighet bör du också tänka på energieffektivitet och hållbarhet när du skapar grön programvara.

Att få dem att drivas helt med förnybar energi är inte tillräckligt och kommer att ta lång tid.

Det är också viktigt att minska den mängd energi som applikationerna förbrukar och öka användningen av förnybar energi för att påskynda denna övergång. Du bör också se till att den är återanvändbar, hållbar och resurseffektiv. Det krävs riktlinjer, bästa praxis, modeller och verktyg för att mäta och minska programvarans miljöpåverkan, samt en förändring av tankesättet hos utvecklare och designers.

2. Kör inte om det inte behövs

Den förbrukar mycket energi när den är igång. Den största delen av energin skapas fortfarande genom förbränning av fossila bränslen, som ger upphov till betydande utsläpp av växthusgaser. Så som programvaruingenjör eller utvecklare kan du minska dess körtid och avstå från att köra den om den inte används. Det kommer att spara en enorm mängd energi från att slösas bort.

Att hitta förnybar energi på en konstant nivå eller i större mängder är inte alltid möjligt. Det är möjligt att ta hänsyn till mängden förnybar energi när man bestämmer när programvaran ska köras (till exempel om den körs periodiskt). Du kan också se till att ta bort onödiga installationer av den. Försök att placera ut dem på ett sätt som gör att du kan flytta runt dem inom vissa begränsningar eller villkor. Ha detta i åtanke när du skriver programvara.

3. Håll koll på resursförbrukningen

Det är värt att hålla reda på den faktiska resursförbrukningen för din programvara. Om du lyckas minska den kommer det att betala sig i form av lägre energi- och hårdvaruförbrukning. Effekterna kan verka små till en början, men på lång sikt kommer de att bli betydande. Det är ett viktigt steg att ta eftersom du annars inte kommer att kunna veta om energiförbrukningen går över styr.

4. Kontrollera koldioxidintensiteten regelbundet

All programvara ger inte upphov till samma mängd koldioxidutsläpp. Koldioxidutsläppen kan variera beroende på hur de är konstruerade. De som har en lägre koldioxidintensitet kommer sannolikt att vara mycket mer framgångsrika i framtiden än de som har en högre. Så när någon skriver eller säljer dem kommer det att vara till stor hjälp att ta hänsyn till koldioxidintensiteten. Att välja en offentlig molnregion med lägre koldioxidintensitet kommer också att minska koldioxidutsläppen avsevärt.

  • Tyvärr finns det ännu ingen standardmetod eller vedertagen praxis för att fastställa koldioxidintensiteten.
  • Plattformsleverantörer, t.ex. molntjänstleverantörer eller virtualiseringsplattformar, försöker göra data om energiförbrukning och tillhörande koldioxidutsläpp mer transparenta för användaren så att du kan se faktiska siffror och trender i dessa siffror över tid.
  • För utvecklare kommer detta att fungera som en viktig feedbackloop så att de kan övervaka hur deras programvara förändras över tid när det gäller koldioxidutsläpp.

Dessa metoder som du kan använda för att förbättra klimatförändringen är inte möjliga att göra snabbt; det kommer att ta lång tid. Du bör börja så snart som möjligt. Det går inte att komma ifrån. Och alla måste börja hjälpa till med denna insats. För att bekämpa klimatförändringarna och bygga en hållbar framtid är det ett måste att helt fasa ut koldioxidutsläppen från mjukvaru- och verkstadsindustrin. De nödvändiga åtgärderna bör därför vidtas utan undantag, inklusive användning av förnybar energi, övervakning av resursförbrukning, fastställande av koldioxidintensitet och många andra.

Intressanta länkar:

Hur man bekämpar klimatförändringar som mjukvaruingenjör

Hur programvara påverkar klimatförändringarna, och vad programvaruutvecklare kan göra åt det

Lämna en kommentar