Varför bör utvecklare lära sig mer om artificiell intelligens (AI)?

Varför bör utvecklare lära sig mer om artificiell intelligens (AI)?

Introduktion

Enligt Forbes är artificiell intelligens och maskininlärning de ledande transformativa teknikerna och dessa trender kommer att visa anmärkningsvärda framsteg under det kommande decenniet. Maskinernas växande förmåga att ”tänka”, ”agera” och tolka intelligent kommer att fortsätta att förändra den värld vi lever i i dag, och effekterna kommer att märkas även inom mjukvaruutvecklingen. Många företag har redan infört AI och ML som en särskiljande aspekt för att leverera bättre service till sina kunder och användare och för att se till att de utnyttjar det bästa för att öka användningen.

Exempel på AI inom programvaruutveckling

Låt oss se på några områden där AI inom mjukvaruutveckling gör anmärkningsvärda framsteg.

Exempel 1

Initiera körsäkerhet

Ett företag i Wien har nyligen tagit initiativ till en ny nivå av körsäkerhet. De skapade AI-driven programvara som integrerade en 3D-miljöuppfattning och möjliggjorde övervakning i hytten. Denna programvara används redan i dag av flera OEM-företag och Tier 1-leverantörer. Anledningen till att man utvecklade den här programvaran var att man ville ta itu med de problem som orsakas av trafikolyckor och de dödsfall som är förknippade med dem. Det är förståeligt att en stor del av olyckorna orsakas av mänskliga misstag (distraktion, trötthet, slarv osv.). Detta är en lösning på problemet genom att samla in realtidsdata om förarens känslomässiga och fysiska tillstånd och analysera säkerhetskritiska objekt i bilens kupé. När programvaran upptäcker att föraren är ouppmärksam eller distraherad, aktiveras bilens intelligenta säkerhetsfunktioner.

Exempel 2

Det här exemplet handlar om hur astmapatienter kan dra nytta av AI. Ett företag har nyligen utvecklat ett system där astmapatienter kan ta rätt dos astmamedicin och se till att den fungerar. Detta är ett AI-drivet verktyg som kan placeras på kommersiella inhalatorer och som mäter vibrationerna i personens andedräkt och automatiskt spårar patientens användning av medicinen. Verktyget har också en mobilapplikation som fungerar via Bluetooth och som ger dem insikter om hur de kan hantera sin hälsa på ett bättre sätt. Den ger också dagliga inhalationsprofiler, fullständig och djupgående statistik som du kan dela med läkarna och spara i dina journaler.

Utvecklarkompetens för att säkerställa att AI-funktionerna utnyttjas fullt ut.

När du anlitar utvecklare bör du se till att de har följande färdigheter, eftersom AI är på väg att bli verklighet och utvecklarna bör vara bättre rustade för att hantera detta. Kolla in några av de färdigheter som är nödvändiga att ha :

1. Utformning av programvara

Programvarudesign är ett unikt och dynamiskt område som är unikt för varje tillämpning. Designen omfattar systemarkitektur, navigering, databashanteringssystem och applikationer eftersom alla dessa måste konfigureras i perfekt samspel. Utvecklaren skapar en plan som innehåller alla dessa komponenter och den tidsplan som krävs för att lansera programvaran.

2. Utformning av databaser

Detta är ett kreativt arbete och databasingenjören skapar datamodeller som inkluderar databasrelationer och analyserar begränsningar. Även om AI kan analysera begränsningarna finns det många skillnader i databaserna (i utformning och struktur) mellan olika tillämpningar, så du behöver en utvecklare som är skicklig på att utforma databaser.

3. Systemarkitektur

Systemarkitekturen handlar om hela applikationens struktur. Utvecklaren bör vara skicklig på appens skalbarhet, systemeffektivitet, underhållbarhet och tillförlitlighet genom systemarkitektur.

4. Felsökning av programvara

Utvecklare måste ha färdigheter i felsökning av programvara för att kunna analysera och ta reda på varifrån ett problem kommer. Detta är en förmåga som AI ännu inte kan fullt ut, så du behöver en utvecklare som förstår problemet, tillämpar och åtgärdar lösningen. AI kan hjälpa till med det, det är allt.

5. Programvarusäkerhet

Antalet cyberattacker ökar oavsett hur många nya system och metoder som finns på plats. Utvecklaren måste ha färdigheter för att bygga programvara som är mycket säker och trygg. Företagen har inte råd med hackade programvaror som påverkar kundernas integritet, och hackarna har blivit motståndskraftiga mot alla ansträngningar som de gör för att skydda sina system. Utvecklaren måste ha den kompetens som krävs för att utveckla idiotsäkra och mycket säkra tillämpningar.

Utvecklaren måste också vara riktigt bra på Python-program eftersom det är det språk som används inom AI och ML. En av anledningarna till att Python används i stor utsträckning är att det finns ett stort antal bibliotek, och vart och ett av dessa bibliotek gör det möjligt att hantera, få tillgång till och omvandla data. Python har en låg ingångsbarriär, är mycket mångsidigt och ganska flexibelt, vilket gör det perfekt för att utveckla AI-applikationer.

Tillsammans med AI kan utvecklare nå nya höjder

Artificiell intelligens kan vara en stor tillgång inom programvaruutveckling. Tekniken underlättar projektplanering, kvalitetssäkring och hjälper företag att lansera supereffektiva applikationer. Med hjälp av AI ökar utvecklarens produktivitet flera gånger om. Låt oss ta reda på hur:

Utvecklingens hastighet och omfattning

Varje aspekt av mjukvaruutveckling förändras när AI tar över, för med hjälp av maskininlärning kan du förkorta leveranstiderna, öka produktiviteten, köra tester automatiskt, effektivisera processer, minska upprepade manuella processer, minska slöseriet och göra kvalitetsanalyser perfekta och felfria. AI hjälper också till med kodning, så tillsammans med AI kan utvecklare släppa appar mycket snabbare än någonsin.

Utvecklare arbetar i samarbete med AI

AI har redan börjat skriva koder, men det är bara i ett inledande skede. AI kan hjälpa utvecklare att skriva bättre och exaktare koder, men den kan inte ersätta programvaruutvecklare. Hur smart tekniken än blir har den fortfarande inte den mänskliga hjärnan som styr den. Med hjälp av AI kan utvecklarna tilldela systemet vardagliga uppgifter och arbeta med andra aspekter av sitt arbete.

Radikalisera beslutsfattandet

AI hjälper till att fatta bättre beslut eftersom du kan lära den att lära sig av värdefulla framgångar och misslyckanden och föreslå olika produkter och funktioner att investera i. Det skulle hjälpa dig att förstå vilken programvara du ska investera i, hur framgångsrik den nya programvaran är och hjälpa dig att fatta bättre beslut. Med AI kan du faktiskt minska risken för att göra misstag och göra varje aspekt av programvaruutvecklingen perfekt.

Minska behovet av återställning

Med AI behöver du inte oroa dig för vanliga fel i utvecklingsfasen. Programmeringsassistenten kommer att kunna markera dessa åt dig så att du inte behöver backa tillbaka. De flesta problem inom programvaruutveckling orsakas av nedtid som uppstår till följd av fel, särskilt när programvaran körs som en molnbaserad plattform eller som SaaS (Software as a Service). Detta kan korrigeras effektivt när AI upptäcker felen, diagnostiserar och korrigerar dem utan att utvecklaren är närvarande. Detta förbättrar verkligen programmets effektivitet.

Slutsats

Artificiell intelligens hjälper utvecklare att göra ett perfekt jobb med att skapa den perfekta programvaran genom att eliminera fel, minska stilleståndstiden och lansera ett vackert program som användarna behöver. Tekniken kan också ge dig exakta uppskattningar om när projektet kan slutföras, vilken tid, ansträngning och budget som krävs. AI kan förbättra utvecklarens arbete, och tillsammans kommer relationen att nå stora höjder.

Intressanta länkar:

Vad är artificiell intelligens?

En introduktion till programvara för artificiell intelligens

Lämna en kommentar